W najbliższym wydaniu kwartalnika „Kosmetyki i Detergenty” (nr 1/2023, data wydania 20 marca) ukaże się artykuł naszego Menadżera ds. Rozwoju,...